Đón Xuân Đinh Dậu 2017, Tập thể GV và học sinh cùng phụ huynh trường quyên góp được hơn 17 triệu đồng ủng hộ học sinh nghèo đón Tết và tham gia các hoạt động xã hội.