Chào mừng ngày 201-11, trường TH Xuân Thành tổ chức giao lưu dân ca tiếng hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.